Bezoekregeling Pediatrie 

Dagopname (ingreep, behandeling of onderzoek)

In geval van een dagopname vragen we dat slechts 1 ouder aanwezig is. Andere bezoekers meenemen zoals de andere ouder(s) of broers en zussen, kan enkel in overleg met de verpleging van de afdeling.

Meerdaagse opname

Covid-kamer

  • 1 ouder (of begeleider) is toegelaten en kan blijven inslapen.   
  • Indien het écht nodig is, kunnen ouders (of begeleiders) elkaar afwisselen, maar liefst zo weinig mogelijk.
  • Broers, zussen en andere bezoekers zijn niet toegelaten.
  • Maak tijdens het bezoek geen gebruik van het toilet in de patiëntenkamer. 
  • Breng geen drank of etenswaren mee. 

Niet-Covid kamer

  • 1 ouder (of begeleider) kan blijven inslapen. Ouders (of begeleiders) kunnen elkaar afwisselen.  
  • De andere ouder (of begeleider) kan op bezoek komen tussen 7 en 20 uur.
  • Andere bezoekers zijn toegelaten tussen 14 uur en 18.30 uur, maar met een maximum van vier tegelijk in de kamer.

Dienstspecifieke regelingen

  • Op Neonatologie en Intensieve Zorg Kinderen: strengere maatregelen mogelijk i.f.v. de toestand van de patiënt, dit wordt op de afdeling besproken met de ouders. 
  • Materniteit: de partner en broer(s) en/of zus(sen) zijn altijd welkom, met max. 2 bijkomende bezoekers per keer op de kamer. Maak het bezoek niet te lang (maximaal een uur).