Operatie

Planning

Indien u wordt opgenomen voor een heelkundige ingreep, doen de zorgmedewerkers er uiteraard alles aan om de ingreep op het voorziene tijdstip te laten plaatsvinden. In een ziekenhuis zijn echter steeds onvoorziene omstandigheden mogelijk, waardoor verschuivingen en vertragingen in de planning mogelijk zijn.

Ontwaakzaal

Afhankelijk van de ingreep en op vraag van de arts verblijft u na de ingreep nog enkele uren onder permanente bewaking op de ontwaakzaal.

Nieuws na de ingreep

Familie en vrienden wachten na een ingreep vaak in spanning op meer informatie. We vragen u uitdrukkelijk om niet naar de ontwaakzaal van het operatiekwartier te bellen, maar contact op te nemen met de afdeling:

  • U kunt de afdeling bereiken op het uur dat mondeling werd afgesproken op de dag van de ingreep.
  • De patiënt laat op de verpleegeenheid een contactpersoon met contactgegevens noteren in het dossier.
  • Mocht er zich toch een probleem voordoen bij het ontwaken, dan contacteert de arts zelf de familie.