Ontslag

Overleg met de arts

Het ontslag uit het ziekenhuis wordt in samenspraak met de arts bepaald. Als u geen speciale zorgen meer nodig hebt, wordt uw ontslag (in geval van algemene anesthesie) doorgaans gepland vanaf 18 uur.  

Als u het ziekenhuis wilt verlaten tegen het advies van de artsen in, vragen we u een verklaring te ondertekenen. Dit document ontslaat de artsen van elke verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw beslissing.

Attesten en voorschriften

Bij het verlaten van het ziekenhuis krijgt u alle nodige voorschriften voor medicatie, kinesitherapie, thuisverpleging, … en een brief voor uw huisarts mee. 

Indien nodig wordt meteen ook een afspraak gemaakt voor een eerstvolgende consultatie.

Vervoer regelen

Na een interventie met sedatie/verdoving, mag u gedurende 24 uur niet zelf met de wagen, fiets of bromfiets rijden of in uw eentje gebruik maken van openbaar vervoer. Spreek dus op voorhand af wie u naar huis zal brengen.

De sociaal verpleegkundige kan zo nodig vooraf ziekenvervoer regelen of u kunt bij vertrek gratis een taxi bellen in de inkomhal. 

Niets vergeten? 

Kijk bij het verlaten van uw kamer grondig na dat u niets vergeet (gsm-lader, toiletartikelen) en dat uw kluisje leeg is.