Symptomen van complicaties

Indien uw kind het ziekenhuis verlaat met een risico op verwikkeling, dan is het belangrijk te weten wat de mogelijke symptomen zijn en wat u in dat geval moet doen.

 Symptomen die in de richting van een complicatie wijzen, zijn o.a.: 

  • Koorts
  • Toenemende pijn 
  • Onverwachtse bloeding
  • Wondproblemen
  • Moeilijk plassen

U kunt bij twijfel altijd contact nemen met: