De Appeltuin

De Appeltuin biedt jonge patiëntjes de normale structuur die een kind mist in een ziekenhuis. Via een aanbod van verschillende leer- en speelmogelijkheden geniet elk kind in het UZ Brussel van ontspanning en uitdaging. De kinderen vergeten hun ziekte en zijn even terug kind. Het warme aanbod van De Appeltuin is bovendien helemaal gratis voor patiëntjes en hun ouders!

De patiëntjes van het kinderziekenhuis van het UZ Brussel krijgen dankzij De Appeltuin multidisciplinaire therapie die de leerachterstand beperkt en de revalidatie stimuleert. Kinderen kunnen hun ziekenhuiskamer verlaten en met lotgenootjes spelen. Wanneer patiëntjes hun ziekenhuiskamer niet mogen verlaten, zoeken de begeleiders hen op voor een aanbod op maat. 

Voor patiëntjes met een langdurige aandoening

Voor andere gehospitaliseerde kinderen is De Appeltuin een leer- en ontspanningsruimte waar zij worden opgevangen door leerkrachten en opvoeders. Op voorwaarde dat het medisch team akkoord gaat, kunnen de kinderen er overdag komen spelen, hun schooltaken maken en les volgen. Elke ochtend gaat een pedagogisch medewerker naar de kamers om de kinderen persoonlijk uit te nodigen.

De patiëntjes kunnen terecht in een peutertuin, een speelzaal en een klaslokaal. In de peutertuin kunnen de allerkleinsten spelen, zich uitleven en even vergeten dat ze in het ziekenhuis zijn. Zo worden ze gestimuleerd en geprikkeld om zich verder te ontwikkelen.

Lees verder onder de foto.

Dagindeling

In de ochtend is er een klasmoment voor zowel de kleuters als voor de kinderen uit het lager en secundair onderwijs. Hier kunnen de kinderen hun schoolwerk inhalen. Er wordt ook nieuwe leerstof aangeboden, in functie van het schoolprogramma van het kind. Zo proberen we een leerachterstand te vermijden. Daarna volgen vrije spelmomenten en kunnen de kinderen kiezen tussen tal van activiteiten zoals tekenen, knutselen, lezen, muziek maken, …

Het domein van de kinderen

Deze vleugel van De Appeltuin is het domein van de kinderen. Ouders (en familie of vrienden) kunnen hun kind brengen en komen halen, maar verlaten de lokalen tijdens de activiteiten.

Kan uw kind terecht in De Appeltuin?

Elk kind en elke opname is anders. Vraag de behandelende arts of een verpleegkundige of uw kind een bezoek mag brengen aan De Appeltuin.

 

De werking van De Appeltuin financieel steunen? Dat kan!