Wat betekent dat voor u als patiënt?

Uw zorg is steeds in handen van ervaren zorgverleners.

Alle basisbeslissingen met betrekking tot uw zorg worden steeds door ervaren zorgverleners genomen.

Arts-specialisten in opleiding zijn volwaardige artsen.

Arts-specialisten in opleiding zijn artsen die zich na hun studie tot arts verder specialiseren. Dit betekent dus geenszins dat deze artsen geen enkele ervaring hebben. Het zijn volwaardige artsen en ze zijn verantwoordelijk voor hun patiënten.

  • Een ASO staat wel altijd onder supervisie van nog meer ervaren stafleden.
  • Elke weekdag is er ’s morgens en ’s avonds een overdracht van alle lopende zaken.
  • Er is ook zeer geregeld multidisciplinair overleg. Dat betekent dat specialisten uit meerdere medische disciplines de koppen bij elkaar steken om samen de situatie van specifieke patiënten te bespreken.

Huisartsen in opleiding (HAIO’s) lopen stage om het zorgtraject te leren kennen.

Een patiënt kan in het ziekenhuis ook in contact komen met huisartsen in opleiding (HAIO’s). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich gedurende drie jaar verder specialiseren om huisarts te worden. Via een stage in het UZ Brussel leren zij o.a. efficiënt communiceren, zowel met de patiënt als met verschillende diensten en specialisten. Dit is fundamenteel in het zorgtraject en is een van de voorwaarden voor een kwalitatieve zorg. De zorg voor hun latere patiënten verloopt immers over de muren heen van de huisartsenpraktijk. De praktijkervaring in het ziekenhuis helpt dus om patiënten later beter op te volgen.

Studenten geneeskunde worden altijd bijgestaan door een ASO of staflid.

In het ziekenhuis kunnen patiënten ook in contact komen met studenten die de basisopleiding tot arts volgen. Hun opleiding voorziet een stage van 6 maanden in een ziekenhuis:

  • Ze leren er het dagelijks leven kennen en ondersteunen vooral bij de medische anamnese (= het deel van de consultatie waar de arts naar de patiënt luistert om zijn voorgeschiedenis te kennen en de omstandigheden van zijn ziekte of aandoening) en bij het fysiek onderzoek van de patiënten.
  • Zij werken nooit zelfstandig en worden altijd bijgestaan door een ASO-er of staflid.
  • Ze worden tijdens hun opleiding tot arts voorbereid op het contact met patiënten, bijvoorbeeld in het zogenaamde ‘Skills lab’, een bijzonder simulatiecentrum dat ook op de Brussels Health Campus in Jette is gevestigd.
  • Ook op communicatief vlak worden ze tijdens hun opleiding getraind, bijvoorbeeld door de inbreng van 'simulanten'. Dat zijn patiënten die aan rollenspellen deelnemen. Door de echte situatie zo goed mogelijk na te spelen benadert de opleiding zo dicht mogelijk de realiteit.

De faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB onderscheidt zich door zeer praktijkgerichte opleidingen. Het skillslab wordt overigens ook gebruikt voor de opleiding verpleegkunde en vroedkunde. Zij oefenen er alle vaardigheden in alvorens op stage te komen.

Andere (para)medische opleidingen

Daarnaast fungeert het UZ Brussel ook als opleidingscentrum voor tal van andere (para)medische beroepen, zoals kinesitherapie, psychologie, verpleeg- en vroedkunde, enz. Hiervoor bestaan er samenwerkingsverbanden tussen de VUB en het UZ Brussel met andere faculteiten en hogescholen.