Expertise Klinefelter-kliniek

Het syndroom van Klinefelter is een genetische afwijking die enkel bij mannen voorkomt. Patiënten vertonen één of meerdere extra X-chromosomen, waardoor ze hun leven lang vatbaar zijn voor diverse medische en psychosociale problemen. Hiervoor is levenslange medische begeleiding noodzakelijk.  

De Klinefelter-kliniek van het UZ Brussel organiseert driemaandelijks gespecialiseerde Klinefelter-consultaties waarop u op één moment alle specialisten kan raadplegen die voor u van belang zijn. Deze gecoördineerde, multidisciplinaire aanpak is uniek in België.

Officiële erkenning door European Reference Network (ERN)

De Klinefelter-kliniek van het UZ Brussel wordt officieel erkend door het betrokken Eurpean Reference Network (ERN) van de EU. Europese referentienetwerken (ERN’s) zijn virtuele netwerken van zorgverleners uit heel Europa. Zij willen een discussie op gang brengen over complexe of zeldzame ziekten en aandoeningen waarvoor zeer gespecialiseerde behandelingen en een bundeling van kennis en middelen nodig zijn.