Wat doet de dienst Medische genetica voor u?

Het syndroom van Klinefelter is een genetische aandoening. De medisch geneticus zal in het geval van diagnose van het syndroom van Klinefelter, samen met de psychologe of sociaalverpleegkundige van de dienst medische genetica, de diagnose mededelen aan ouders of patiënt zelf en hen zo grondig mogelijk informeren over de gevolgen van de aandoening, mogelijke therapieën en begeleiding. 

In geval van een prenatale diagnose van het syndroom van Klinefelter zal de klinisch geneticus proberen inzicht bij te brengen over de toekomst van de baby. Ook als de toekomstige ouders zouden beslissen om de zwangerschap af te breken zal de klinisch geneticus en sociaalverpleegkundige of psychologe van de dienst medische genetica hen hierin bijstaan en de nodige informatie verlenen. 

Het syndroom van Klinefelter is niet erfelijk. Voor ouders van een kindje met het syndroom van Klinefelter is de kans om in een eventueel toekomstige zwangerschap opnieuw een kind met de aandoening (of een andere chromosomale aandoening) te krijgen minder dan 1%  (of gelijk aan het leeftijdsrisico bij moeders met hogere leeftijd). 

Als een volwassen man met het syndroom van Klinefelter vruchtbaar zou zijn, is de kans dat zijn kind een chromosoomafwijking heeft licht verhoogd. Voor het bespreken van deze risico’s en mogelijkheden van prenatale diagnose kan je terecht bij de medisch geneticus.