Expertise

Medische oncologie houdt zich vooral bezig met de medicamenteuze behandeling van kanker. Het is een specifieke competentie binnen de interne geneeskunde.

Naast lokale behandelingen, zoals chirurgie en radiotherapie, bestaat een kankerbehandeling ook vaak uit een systemische behandeling (= over het ganse lichaam) met medicatie. Deze behandelingsmodaliteiten worden ofwel opeenvolgend of gelijktijdig toegepast.

De systemische behandelingen binnen de medische oncologie kunnen ingedeeld worden in vier categorieën: