Overzicht klinische studies

Als universitair ziekenhuis voert het UZ Brussel voortdurend wetenschappelijk onderzoek om behandelingen tegen kanker verder te ontwikkelen. We voeren onderzoek uit op eigen initiatief (academische studies) of verrichten onderzoek in samenwerking met de farmaceutische industrie (commerciële studies). Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste lopende klinische studies op initiatief van het UZ Brussel.

Patiënten kunnen zich kandidaat stellen om deel te nemen. Overleg met uw huisarts of specialist om te bespreken of u in aanmerking komt. In geval van vragen kan u steeds contact opnemen via e-mail naar datamanagement.oncologie@uzbrussel.be.

 

Leden gezocht voor het Patiëntenadviescomité (PACO) voor wetenschappelijk onderzoek

Bent u (ex)patiënt, familie, vriend of kennis van een (ex)patiënt van het Oncologisch Centrum van het UZ Brussel? Bent u geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek en wilt u het onderzoek naar kanker vooruit helpen? Dan zijn we misschien op zoek naar u.
De leden van het adviescomité hebben actief inspraak in het verloop van klinische en preklinische studies. We willen dit proces optimaliseren aan de hand van uw visie en persoonlijke ervaringen.

Lees meer