Onderzoek naar huidkanker

TraMel-WT studie

A Trial of Trametinib in Patients With Advanced Pretreated BRAFV600 Wild-type Melanoma

BRAF/MEK-inhibitie is een vorm van doelgerichte kankertherapie die reeds zijn doeltreffendheid bewees bij melanoompatiënten met een mutatie in het BRAF-gen. We willen deze therapie ook onderzoeken bij patiënten zonder mutatie in dit specifieke gen (wild type) die reeds voorbehandeld werden met immuuntherapie.

Lees meer


Combi-R2 studie

Dabrafenib/Trametinib/Hydroxychloroquine for Advanced Pretreated BRAF V600 Mutant Melanoma

Een gekend probleem bij de behandeling met BRAF/MEK-inhibitoren is de ontwikkeling van resistentie. Dit kan via verschillende mechanismen waaronder autofagie, wat de afbraak van deze componenten induceert. In preklinische onderzoeken werd reeds aangetoond dat dit autofagieproces geremd kan worden door de toevoeging van de werkzame stof ‘hydroxychloroquine’. Hierdoor wordt de doeltreffendheid van de BRAF/MEK-inhibitietherapie verhoogd.

Lees meer


myDCTV- studie

Intratumoral Injection of Autologous CD1c (BDCA-1)+ Myeloid Dendritic Cells Plus Talimogene Laherparepvec (T-VEC)

In deze studie wordt het eigen immuunsysteem aangewakkerd om de kankercellen uit het lichaam te ruimen. Dit gebeurt aan de hand van injectie van eigen 'myeloïde dendritische cellen' (myDC) die een ander soort cellen (cytotoxische T-cellen) in staat stelt de tumorcellen aan te vallen. Naast de toediening van deze myDC's krijgt de patiënt ook T-Vec toegediend. T-Vec is een biofarmaceutisch geneesmiddel (virus) dat ervoor zorgt dat deze myDC's hun werk goed kunnen doen.

Lees meer


RegoMel-studie

A Clinical Trial of Regorafenib in Patients With Pretreated Advanced Melanoma

In deze studie worden patiënten met gevorderd melanoom, die progressie vertonen na de standaard therapie, behandeld met regorafenib (80-120mg). Regorafenib (merknaam Stivarga®) is een multi-kinase inhibitor in pil-vorm die reeds geregistreerd is voor de behandeling van gastro-intestinale tumoren zoals hepatocellulair carcinoom, colorectaal carcinoom en gastro-intestinale stromale tumoren.

Lees meer