RegoMel

A Clinical Trial of Regorafenib in Patients With Pretreated Advanced Melanoma

In deze studie worden patiënten met gevorderd melanoom, die progressie vertonen na de standaard therapie, behandeld met regorafenib (80-120mg). Regorafenib (merknaam Stivarga®) is een multi-kinase inhibitor in pil-vorm die reeds geregistreerd is voor de behandeling van gastro-intestinale tumoren zoals hepatocellulair carcinoom, colorectaal carcinoom en gastro-intestinale stromale tumoren.

De behandeling in melanoom noemt men ‘off-label’ omdat dit geneesmiddel nog niet geregistreerd is voor deze indicatie.

Er zijn echter casuswaarnemingen die wijzen op activiteit van regorafenib bij individuele patiënten met gevorderd melanoom die progressie vertoonden na standaardzorg met immunotherapie en/of targeted therapie. Op basis daarvan hebben we een fase II klinische studie opgezet voor deze patiënten.

Status

Open voor deelname

Onderzoekers

Initiatiefnemer

UZ Brussel

Financiering

Bayer (drug-only support)

Vragen of deelnemen

Voor meer informatie kan u contact opnemen via datamanagement.oncologie@uzbrussel.be.

Meer info voor doorverwijzers >