Logopedisten

Evelien De Vleminck
Evelien De Vleminck Evelien De Vleminck

Evelien De Vleminck

Logopediste

Specialisatie

  • Leerproblemen bij één- en meertalige kinderen
  • Spraak- en taalproblemen bij één- en meertalige kinderen

Over Evelien De Vleminck

Evelien De Vleminck studeerde Logopedie aan de Universiteit van Gent. Ze verdedigde haar masterproef ‘Comorbiditeit tussen dyscalculie en developmental coordination disorder’ in 2010. Nadien deed ze werkervaring op in verschillende settings, zoals scholen, centra voor ambulante revalidatie en een ziekenhuis. Sinds 2015 werkt ze halftijds als logopediste bij het COS+. Daarnaast werkt ze halftijds in een centrum voor ambulante revalidatie. Ze blijft zichzelf bijscholen door het regelmatig volgen van interne en externe studiedagen.