Meldpunten

Naargelang het onderwerp of de aard van uw melding zijn er verschillende meldpunten bij het UZ Brussel die u kan contacteren:

  • Ombudsdienst: vraag of klacht over uw rechten als patiënt
  • Gegevensbescherming: voor vragen of klachten i.v.m. uw privacy en persoonsgegevens
  • Meldpunt klokkenluiders: medewerkers en externe partijen zoals leveranciers en aannemers hebben via deze weg de mogelijkheid om inbreuken op interne beleidslijnen en procedures, wetten en reglementeringen, op een vertrouwelijke manier te melden. 
  • Algemene feedback of suggestie om de kwaliteit van onze zorg te helpen verbeteren