Opname op de Stroke Unit

Continue observatie

Nadat de eerste zorgen toegediend werden op de dienst Spoedgevallen, worden beroertepatiënten gehospitaliseerd op de Stroke Unit (Beroerte Eenheid). Deze eenheid begeleidt patiënten optimaal in de eerste dagen na een beroerte. Er is een continue observatie (monitoring) door een multidisciplinair beroerteteam met speciale aandacht voor o.a.:

 • Hartritme
 • Bloeddruk
 • Temperatuur
 • Zuurstofgehalte in het bloed
 • Bewustzijn
 • Neurologische uitval zoals verlammingsverschijnselen, gevoelsstoornissen en zicht
 • Slikstoornissen
 • Spraakstoornissen
 • Blaasfunctie

Lees verder onder de foto.

Complicaties voorkomen of opsporen

Indien er zich problemen voordoen, worden deze zo snel mogelijk gecorrigeerd. Bijvoorbeeld, wanneer het zuurstofgehalte in het bloed te laag is, wordt extra zuurstof toegediend. Deze begeleiding is in de eerste dagen erg belangrijk omdat zo de schade aan hersencellen beperkt kan worden. Daarnaast probeert het beroerteteam complicaties te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. Veel voorkomende complicaties zijn:

 • Longontsteking
 • Blaasontsteking
 • Obstipatie
 • Overvulling van de blaas
 • Nieuwe beroerte
 • Pijn
 • Trombose (klonter) ter hoogte van het onderbeen
 • Doorligwonden

Transfer naar de afdeling Neurologie

Beroertepatiënten verblijven doorgaans slechts enkele dagen op de Stroke Unit. Wanneer de medische situatie het toelaat, wordt u na uw verblijf op de Stroke Unit overgebracht naar een gewone ziekenhuiskamer op de afdeling Neurologie.