Behandeling en revalidatie

Het beroerteteam streeft er onmiddellijk naar om de aangetaste zijde van uw lichaam zoveel mogelijk te stimuleren. Indien nodig wordt u in een speciale houding gelegd om te voorkomen dat er een sterke spanning in de spieren optreedt. Het beroerteteam probeert ook zo snel mogelijk de aangetaste zijde in het bewegen te betrekken en besteedt de nodige aandacht aan uw spraak en begripsfunctie. Wanneer nodig begint u met spraak- en sliktherapie.

De oorzaak van de beroerte achterhalen

Het beroerteteam organiseert gerichte onderzoeken om de oorzaak van de beroerte te achterhalen.

Mogelijke onderzoeken zijn:

  • Onderzoeken van de halsbloedvaten om vernauwingen of scheurtjes op te sporen
  • MRI-scan van de hersenen om het letsel in de hersenen in beeld te brengen
  • Echografie van het hart om vorm- of klepafwijkingen van het hart of klonters op te sporen
  • Elektro-encefalografie (EEG) om de activiteit van de hersenen te meten

Lees verder onder de foto.

Beroerte voorkomen

Afhankelijk van de resultaten van deze onderzoeken kunnen preventieve maatregelen worden genomen om een herhaling van een beroerte te voorkomen. Ook de risicofactoren worden aangepakt.