Perifeer zenuwstelsel

Het perifere zenuwstelsel is een deel van het zenuwstelsel dat buiten het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg) ligt. Het perifere zenuwstelsel vormt de verbinding tussen het centrale zenuwstelsel en de organen/weefsels.

Door druk, tumoren, infectie of andere zaken kunnen de perifere zenuwen gekwetst of gekneld raken. Dit zal zich uiten in symptomen afhankelijk van de functie van de aangedane zenuw. Een gekende aandoening van de perifere zenuwen is het 'carpaal tunnel syndroom'. Hierbij raakt een zenuw in de pols geklemd en dit uit zich in een zwakte van het hand en tintelingen in voornamelijk de duim, de wijsvinger en de middenvinger.

Wat biedt de dienst Neurologie?

  • Diagnostiek

    De diagnose wordt gesteld op basis van de voorgeschiedenis en het klinisch neurologisch onderzoek. Daarnaast zal vaak ook een EMG uitgevoerd worden.
  • Behandeling en opvolging