Beroerte (CVA)

Een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA) doet zich voor wanneer de bloedvoorziening in een gedeelte van de hersenen wordt onderbroken door een bloeding (hersenbloeding) of door afsluiting van een bloedvat (herseninfarct). Het wordt in de volksmond ook wel 'attaque' genoemd.

De aard en de ernst van de symptomen zijn sterk afhankelijk van de plaats, de grootte en de oorzaak van het infarct of de bloeding, maar ze ontstaan telkens plots.

Meest gestelde vragen:

Wat biedt de dienst Neurologie?

Indien u zich met symptomen van een beroerte op de dienst Spoedgevallen aanbiedt, wordt zo snel mogelijk onderzocht of u inderdaad een beroerte doormaakt. Naast een grondig neurologisch onderzoek, wordt ook een bloedonderzoek en een scan van uw hersenen uitgevoerd. Op basis van deze onderzoeken bepaalt de arts welke behandeling voor u meest geschikt is:

  • Bij een herseninfarct kan behandeling met trombolyse (klonter oplossend middel via baxter) en/of trombectomie (klonter verwijderen via een katheter die vanuit de lies wordt opgeschoven tot aan de hersenbloedvaten) een optie zijn. Hoe sneller deze behandeling wordt gestart, hoe doeltreffender ze meestal is.
  • Bij de meeste hersenbloedingen bestaat de behandeling voornamelijk uit optimale controle van de bloeddruk. In zeldzame gevallen wordt een advies van de neurochirurg ingeroepen om de indicatie voor een ingreep te bespreken.

Na toediening van de eerste zorgen op de dienst Spoedgevallen wordt u opgenomen op de Stroke Unit van de dienst Neurologie. In geval van trombectomie wordt u opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen.

Terug naar boven


Wat zijn de symptomen van een beroerte?

De volgende symptomen die plots beginnen zijn alarmerend:

  • Verlamming of gevoelsstoornissen van arm, been of gelaat
  • Verwardheid, moeite om te spreken of moeite om mensen te begrijpen
  • Gezichtsdaling of blindheid aan een of beide ogen
  • Dubbelzien
  • Gangmoeilijkheden, duizeligheid of evenwichtsstoornissen
  • Zeer erge hoofdpijn

Vertoont iemand één of meer symptomen, dan heeft hij of zij waarschijnlijk een beroerte. Wacht niet af of de uitvalverschijnselen vanzelf overgaan. Elke minuut telt! Bel 112!

Lees verder onder de afbeelding.

Beroerte herkennen: symptomen

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Terug naar boven


Wat is het verschil tussen een herseninfarct en een hersenbloeding?

Bij een herseninfarct raken de hersenen beschadigd door afsluiting van een bloedvat. Het bloedvat kan verstopt geraken door 'aderverkalking' (atherosclerose) of door een klonter (embolie) die komt uit een verder gelegen bloedvat of vanuit het hart.

Bij een hersenbloeding ontstaat een scheurtje in een bloedvat van de hersenen en stroomt bloed in het hersenweefsel, dat hierdoor beschadigd raakt.

Lees verder onder de afbeeldingen.

Herseninfarct Hersenbloeding

Terug naar boven


Wat is een TIA?

TIA is de afkorting van 'Transient Ischaemic Attack' en betekent: een voorbijgaande beroerte. De verschijnselen kunnen enkele minuten duren, meestal niet langer dan 20 minuten. Een enkele keer duren de verschijnselen wat langer, maar ze zijn uiterlijk binnen één dag verdwenen. 

TIA’s kunnen wel een voorbode zijn van een veel ernstigere beroerte: het risico op een beroerte met blijvende gevolgen (handicap) kan oplopen tot meer dan 10% in de eerste week na een TIA. Het onderzoek en de behandeling van een TIA zijn bedoeld om de kans op een beroerte met blijvende gevolgen te verkleinen.

Het is niet mogelijk om op het moment van de symptomen het onderscheid te maken tussen een CVA en een TIA. Daarom is het net als bij een CVA belangrijk om zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te komen.

Terug naar boven

Ook interessant voor u