Onderzoeken 

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Het neuropsychologisch onderzoek evalueert de cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen ten gevolge van een hersenbeschadiging of hersenaandoening. Het onderzoek wordt op aanvraag van de arts uitgevoerd door een neuropsycholoog.

Het onderzoek bestaat uit:

  • Een gesprek (met u en uw familie/vertrouwenspersoon) waarbij klachten en het dagelijks functioneren in kaart worden gebracht. 
  • Tests en vragenlijsten

Volgende cognitieve functies kunnen worden geëvalueerd: 

  • Aandacht en uitvoerende functies (planning, redeneervermogen) 
  • Het geheugen
  • De taal
  • De waarneming
  • Het ruimtelijk denken

Hierdoor worden de cognitieve klachten geobjectiveerd en wordt een profiel van cognitieve sterktes en zwaktes opgesteld.

Afhankelijk van de vraagstelling kunnen bijkomend aanbevelingen worden geformuleerd over hoe het best met eventuele beperkingen om te gaan.

Alles samen neemt dit onderzoek meestal één tot twee uur in beslag. De resultaten van het NPO worden weergegeven in de vorm van een uitgebreid schriftelijk verslag. De bespreking van de resultaten gebeurt samen met uw behandelend neuroloog.

Terug naar boven


Echografie

Echografie is een techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen. Het laat toe om op een pijnloze manier te kijken of er vernauwingen zijn in bloedvaten. Daarbij wordt gel aangebracht en wordt een soort camera op de huid geplaatst waarmee de inwendige structuren gezien kunnen worden. In het kader van een beroerte wordt vaak een echografie van de halsvaten uitgevoerd. Zo kan beoordeeld worden of er een vernauwing ter hoogte van de halsvaten aanwezig is.

Een echografie is pijnloos en maakt geen gebruik van radioactieve stralen.
 


 

Terug naar boven


Electro Encephalo Grafie (EEG) 

Soms is het nodig om in kaart te brengen hoe uw hersenen werken. Dit onderzoek maakt dat mogelijk. Via elektrodes op uw hoofd registreert de computer wat er in uw hersenen gebeurt. Hierbij kan gevraagd worden om bepaalde zaken te doen: de ogen sluiten, een vuist maken, blazen, …  Dit onderzoek duurt meestal 40 tot 60 minuten.

Soms is een 24-uurs EEG nodig. Dan draagt u de elektroden 24 uur lang (een hele dag en nacht). Een andere variant is een Slaapdeprivatie EEG.  Deze EEG registreert de activiteit van de hersenen, vooral in de overgang van waak naar slaap. Het is belangrijk dat u de nacht voorafgaand aan dit onderzoek niet slaapt (= slaapdeprivatie). 

Terug naar boven


Elektromyogram (EMG)

Een EMG is een spieronderzoek. Via elektriciteit wordt beschreven hoe de spier werkt. Het EMG is een onderdeel van het onderzoek dat een neuroloog kan doen bij patiënten die lijden aan symptomen van een neuropathie. Het is ook mogelijk om de zenuwgeleiding met dit onderzoek in kaart brengen. Beide vormen van onderzoek behoren tot het klinisch neurofysiologisch onderzoek.
 


 

Terug naar boven


Sensory Evoked Potential (SEP)

Met een Sensory Evoked Potential (SEP) onderzoek wordt bepaald of er afwijkingen zijn in de werking van de arm- en/of beenzenuwen. Er wordt gemeten hoe snel de zenuw een signaal doorgeeft aan uw hersenen. Bij de meting worden elektroden gebruikt. Dat zijn metalen plaatjes die elektrische stroompjes, gemaakt door de hersenen, doorgeven. Aan de elektroden zitten draadjes die in verbinding staan met een apparaat dat de gegevens in grafieken registreert.
 

Terug naar boven


Motorisch geëvoceerd Potentialen-onderzoek (MEP)

Een Motorisch geëvoceerd Potentialen-onderzoek (MEP) toont afwijkingen (vertragingen of onderbrekingen) aan in de geleiding van het motorisch zenuwstelsel. Dit is het deel van het zenuwstelsel dat instaat voor uw bewegingen.
 


 

Terug naar boven