Straling

Lage dosis bij diagnostische onderzoeken

De radioactieve stoffen die bij nucleaire geneeskundig onderzoek worden gebruikt zenden slechts een korte tijd, meestal niet langer enkele uren tot een dag, straling uit. Daardoor en ook omdat slechts een zeer kleine hoeveelheid gebruikt wordt, is de stralingsdosis van diagnostische onderzoeken voor zowel de patiënt als zijn omgeving beperkt. 

Hoge dosis bij behandeling en pijnbestrijding

Bij hogere dosissen kan radioactieve straling gebruikt worden om heel selectief weefsels te vernietigen, zoals bijvoorbeeld voor de behandeling van een te snel werkende schildklier of voor pijnbestrijding van kankers die uitgezaaid zijn in de beenderen. In dit geval wordt de patiënt zelf een stralingsbron voor zijn onmiddellijke omgeving. 

De risico's op ongecontroleerde bestraling en op verspreiding van radioactieve stoffen kunnen gemakkelijk worden beperkt door:

  • Toepassing van afschermingmogelijkheden
  • Het tijdelijk in acht nemen van eenvoudige leefregels