Onderzoeksomgeving en apparatuur

De lokalen van de dienst Nucleaire geneeskunde zijn gepland en gebouwd om veilig te kunnen omgaan met radioactiviteit. De toe te dienen radioactieve stoffen worden op naam van de patiënt bereid in een daartoe speciaal ingerichte radiofarmacie

Onderzoeks- en voorbereidingslokalen

Naast de onderzoekslokalen waarin de beeldvormingsapparatuur staat opgesteld, zijn er verschillende aparte lokalen waar de patiënten voorbereid worden op hun onderzoek. Zo zijn er onder andere:

  • Een lokaal uitgerust voor farmacologische stress testen
  • Een toedieningsruimte voor pediatrische patiënten
  • Voorbereidingslokalen voor PET /CT onderzoeken
  • Een lokaal voor ambulante metabole therapie

Voor de behandeling met hoge dosissen radioactief jodium is op de verpleegafdeling interne geneeskunde een speciale radiojoodkamer ingericht, waar de patiënten voor enkele dagen kunnen verblijven tot de hoeveelheid straling die ze uitzenden tot een aanvaardbaar niveau is gedaald.

Allernieuwste apparatuur

De dienst werd uitgerust met de allernieuwste apparatuur voor nucleaire beeldvorming en digitale beeldverwerking. Deze apparatuur wordt voortdurend hernieuwd en vervangen door technologisch meer performante toestellen. 

Op dit moment beschikt de dienst over:

  • Twee SPECT/CT camerasystemen
  • Twee PET/CT toestellen

Volledig digitaal

Alle beeldcommunicatie en -archivering en de verslaggeving gebeurt digitaal. Daarvoor zijn alle toestellen ingeschakeld in een performant lokaal computernetwerk. Dat is op zijn beurt gekoppeld aan het elektronisch ziekenhuisnetwerk.