VQ-scintigrafie

Een VQ-scintigrafie kan mogelijke afwijkingen in de longen zoals longembolieën, bevestigen of uitsluiten. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof. De radioactiviteit van deze stof is minimaal, niet schadelijk en blijft slechts tijdelijk in het lichaam.

Voorbereiding

Dit onderzoek vraagt geen specifieke voorbereiding. U hoeft niet nuchter te zijn en u mag uw thuismedicatie gewoon nemen.

Het onderzoek

Bij aankomst op de afdeling meldt u zich aan bij de balie met het voorschrift of de aanvraag van uw behandelende arts. Bij zwangerschap (of kans op zwangerschap) moet u dit steeds melden bij de balie en de verpleegkundige. Als u borstvoeding geeft, moet u de melk gedurende 24 uur afkolven en weggooien.

  1. Tijdens het ventilatieonderzoek moet u via een mondstuk een radioactieve stof inademen waarna het eerste beeld wordt gemaakt. Dit duurt ongeveer 15 minuten.
  2. Nadien volgt het perfusieonderzoek waarbij een radioactief product in een bloedvat ingespoten. Ook hier worden nadien beelden gemaakt. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

In totaal zal het onderzoek ongeveer 45 minuten duren.

Bij zwangerschap wordt enkel het perfusieonderzoek uitgevoerd.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan worden gevraagd even te wachten tot het resultaat bekend is. De arts bezorgt de beelden nadien samen met een verslag aan de behandelende arts. Uw arts bespreekt de resultaten met u op een volgende consultatie.

< Terug