Expertise

Overgewicht ontstaat meestal door een chronisch onevenwicht tussen de opname en het verbruik van energie. Het brengt belangrijke gezondheidsrisico’s met zich mee. Het kan er ook voor zorgen dat u minder goed kan bewegen, dat uw levenskwaliteit vermindert en dat u kampt met psychische klachten.

Multidisciplinaire benadering op maat

Daarom is het belangrijk om met mogelijke hulp van een medisch team naar een gezonder gewicht te streven. De behandeling van overgewicht is zeker niet voor iedereen gelijk. Een multidisciplinair team gaat samen met u op zoek naar de meest geschikte aanpak.

De Obesitaskliniek van UZ Brussel bestaat uit:

  • Endocrinologen
  • Diëtisten
  • Psychologen
  • Een chirurg
  • Kinesisten

Het multidisciplinaire vermageringsprogramma steunt op 4 belangrijke pijlers:

  • Uitsluiten medische oorzaak obesitas
  • Energie-inname doen dalen
  • Energieverbruik doen stijgen
  • Gedrags- en leefstijlveranderingen

Een goede opvolging door uw huisarts, in samenwerking met het team van de Obesitaskliniek, is belangrijk om goede resultaten te bekomen en te behouden.

De mogelijke behandelingen

De behandeling wordt op maat en afhankelijk van uw situatie in samenspraak met de arts bepaald: