Familiale en erfelijke kanker

Bij het Centrum voor Medische Genetica (CMG) kan u terecht als u vragen of twijfels heeft over het optreden van kanker(s) in uw familie en over de mogelijke erfelijkheid daarvan.

Bij uw eerste gesprek is naast de arts ook vaak een psycholoog aanwezig. De psycholoog brengt de achtergrond van uw vraag in kaart. De arts gaat uw medische familiale geschiedenis na en vat deze samen in de vorm van een stamboom. Hierna wordt het mogelijk erfelijk verhoogd risico op kanker geëvalueerd. Ook worden de mogelijkheden en beperkingen van een DNA-test (op basis van een bloedstaal) besproken. De resultaten zijn vaak pas na een aantal maanden ter beschikking.

Ongeacht het resultaat van een DNA-test wordt u opnieuw uitgenodigd. De mogelijke gevolgen (bijv. een belangrijk verhoogd risico op ontwikkeling van een kanker) en de mogelijke preventieve maatregelen worden uitgelegd. Tenslotte bespreken we ook de gevolgen van de bevindingen voor familieleden.

Meer over erfelijke aandoeningen en het CMG