Sociale en administratieve hulp bij kanker

Indien u als patiënt ambulant wordt behandeld met radio- en/of chemotherapie krijgt u aan het begin van uw behandeling altijd een afspraak met een sociaal verpleegkundige. Die ondersteunt u op verschillende terreinen:

  • Het verstrekken van aangepaste informatie i.v.m.de ziekte, de behandeling, hulpmiddelen om klachten te verlichten
  • Administratieve hulp: het wegwijs maken in facturen, terugbetaling van vervoersonkosten, regelen van vervoer, … 
  • Hulp bij een aanvraag van sociale voorzieningen: invaliditeit, fondsen voor financiële steun, palliatief verlof, poetshulp, thuisverpleging, terugbetaling pruik en prothese, …
  • Opvang van patiënten en familie in crisissituatie
  • Helpen bij verliesverwerking
  • Interactionele begeleiding

Betrokken zorgverleners

  • Jirka Janssens, sociaal verpleegkundige
  • Nancy Pauwels, sociaal verpleegkundige
  • Veronique Vermeersch, sociaal verpleegkundige