Wetenschappelijk onderzoek aan het UZ Brussel

Het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel, die aan elkaar verbonden zijn, zijn samen een typische ‘onderzoeksinstelling’. Naast zorg en onderwijs, is onderzoek immers een belangrijke opdracht van een universitair ziekenhuis. Wetenschappelijk onderzoek is van belang omdat het garant staat voor de positieve evolutie van de geneeskunde in het voordeel van de patiënt. Het vormt de kern van de medische vooruitgang en van wat ‘evidence-based medicine’ wordt genoemd, geneeskunde die zich baseert op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het klinisch onderzoek geeft de patiënten daarenboven de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de meest innovatieve behandelingen die nog niet op de markt verkrijgbaar zijn.

Toegang tot de meest innovatieve behandelingen

Omdat het UZ Brussel een universitair ziekenhuis is, zijn dus talrijke medewerkers ook met wetenschappelijk onderzoek bezig. Dat betekent dat ze op de hoogte zijn van de recentste evoluties in hun vakgebied. Ze streven ernaar om de beste en de nieuwste behandelingen voor te kunnen stellen aan hun patiënten. Om deze reden worden patiënten daarom vaak via de huisarts of een algemeen ziekenhuis doorgestuurd naar een universitair ziekenhuis als de ziekte of behandeling te complex wordt of zeldzaam is.

Universitair Medisch Centrum (UMC)

Het wetenschappelijk onderzoek van het UZ Brussel en de VUB-faculteit geneeskunde en farmacie – worden op elkaar afgestemd via het ‘UMC, Universitair Medisch Centrum’.  Het onderzoek aan het UMC is georganiseerd in 10 thematische onderzoeksclusters. Het onderzoeksbeleid wordt mee uitgestippeld door de UMC ‘Onderzoeksraad’ en ondersteund door het UMC ‘Onderzoeksmanagement’. Het klinisch onderzoek aan het UMC wordt ondersteund door het Clinical Trial Center en de Commissie Medische Ethiek. 

Vier belangrijke vragen

  1. Wat is klinisch onderzoek?
  2. Wat kan bestudeerd worden in klinisch onderzoek?
  3. Hoe verloopt klinisch onderzoek?
  4. Wie betaalt het wetenschappelijk onderzoek?