Financiële en administratieve hulpverlening 

De sociaal werker kan u advies of informatie geven bij/over: 

  • Betalingsproblemen 
  • Afbetaling van een UZ Brussel-factuur 
  • Voorlopige bewindvoering 
  • Ondersteuning door het OCMW 
  • … 

Met vragen die te maken hebben met uw ziekenhuisfactuur, kostenramingen, afbetalingsplannen, schuldenregeling, … kan u ook terecht bij de Financiële dienst.