Sociale voorzieningen en tegemoetkomingen 

België heeft een zeer uitgebreid sociaal zekerheidssysteem. Als u dat wilt, informeert en adviseert de sociaal werker van de dienst Patiëntenbegeleiding u over de sociale voorzieningen of tegemoetkomingen en over de voorwaarden om die aan te vragen. De sociaal werker kan u ook administratief ondersteunen bij bepaalde aangiften of het aanvragen van dergelijke voorzieningen of tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld: 

  • Aangifte van arbeidsongeschiktheid 
  • Ziekteaangifte 
  • Aanvraag voor (sociale) tegemoetkomingen, voordelen en wettelijke voorzieningen voor zieken en personen met een handicap 
  • Aanvraag bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
  • Aanvraag voor verhoogde kinderbijslag 
  • …