Ontslagvoorbereiding en nazorgcoördinatie

Uw behandelende arts vertelt u wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Een ziekenhuisopname wordt zo kort mogelijk gehouden. Het is daarom belangrijk uw ontslag tijdig voor te bereiden. Zeker wanneer na de opname professionele nazorg noodzakelijk is.  

Wanneer u dat wenst, ondersteunt de dienst Patiëntenbegeleiding u bij de ontslagvoorbereidingen en de coördinatie van eventuele nazorg. Dit gebeurt altijd in overleg met u en uw omgeving zonder uw autonomie en zelfredzaamheid uit het oog te verliezen. 

Zodra de nazorgcoördinatie wordt opgestart, contacteert een sociaal werker u. Uiteraard kan u zelf het advies van een sociaal werker inwinnen wanneer u vragen heeft over de organisatie van uw ontslag en eventuele nazorg. 

Mogelijke vormen van nazorg 

Thuiszorg 

Wanneer u geen beroep kan doen op mensen uit uw omgeving, kan u professionele hulp inschakelen. Bijvoorbeeld:

  • Huishoudelijke hulp: indien u huishoudelijke hulp nodig heeft, kan u terecht bij uw mutualiteit, het OCMW of de sociaal werker van het ziekenhuis. Houd wel rekening met lange wachtlijsten en vraag indien mogelijk deze diensten nog voor uw opname aan. 
  • Warme maaltijden: een traiteur uit uw buurt kan maaltijden aan huis leveren. 
  • Zorg- en hulpmiddelen: de thuiszorgwinkel of uitleendienst van uw mutualiteit kan aan u het nodige medisch materiaal uitlenen/verhuren. 
  • Thuisverpleging: hebt u specifieke zorg nodig? Dan kan thuisverpleging geregeld worden via uw mutualiteit, een groepspraktijk of zelfstandige verpleegkundige uit uw buurt. 

Terug naar boven


Tijdelijke opname in functie van herstel en revalidatie 

Bij het verlaten van het ziekenhuis is het niet altijd mogelijk om terug naar huis of naar de vertrouwde leefomgeving te keren. Vaak moet eerst een periode van revalidatie of herstel voorzien worden tot u opnieuw zelfstandig genoeg kan functioneren om terug te keren naar uw autonome leven.  

In dergelijke gevallen wordt een verlengde en tijdelijke hospitalisatie of opname voorzien in een andere verzorgingsinstelling

  • Een revalidatiedienst 
  • Een hersteldienst 
  • Een kortverblijf 

Samen met u probeert de sociaal werker van de dienst Patiëntenbegeleiding altijd een oplossing te vinden passend bij uw zorg- en/of revalidatienoden. 

Terug naar boven


Residentiële Zorg 

Voor sommige patiënten is het na de ziekenhuisopname helaas onmogelijk om terug te keren naar de vertrouwde omgeving. De sociaal werker bespreekt dan met u en uw naaste omgeving een definitieve woonvorm, een woonzorgcentrum

Terug naar boven