Operatie

Planning

Indien u wordt opgenomen voor een heelkundige ingreep, doen de zorgmedewerkers er uiteraard alles aan om de ingreep op het voorziene tijdstip te laten plaatsvinden. In een ziekenhuis zijn echter steeds onvoorziene omstandigheden mogelijk, waardoor verschuivingen en vertragingen in de planning mogelijk zijn.

Ontwaakzaal

Afhankelijk van de ingreep en op vraag van de arts verblijft u na de ingreep nog enkele uren of een nacht onder permanente bewaking op de ontwaakzaal. Zo nodig wordt u enige tijd opgenomen op de afdeling Intensieve Zorgen.

Nieuws na de ingreep

Familie en vrienden wachten na een ingreep vaak in spanning op meer informatie. Toch vragen de medewerkers van de ontwaakzaal uitdrukkelijk – indien er hierover niets werd afgesproken met de behandelende arts – om niet naar de ontwaakzaal te bellen, maar deze richtlijnen te volgen:

  • Laat op de verpleegeenheid een contactpersoon met contactgegevens noteren in uw dossier. 
  • Indien er zich toch een probleem voordoet bij het ontwaken, dan contacteert de arts zelf de familie.