Voor verwijzers

Ons team staat klaar voor uw patiënten met bekkenbodemproblemen en proctologische aandoeningen. We werken multidisciplinair samen om de complexiteit van elk dossier aan te pakken.

We vinden het belangrijk om efficiënt te werk te gaan bij het plannen van de onderzoeken. Daarom plannen we deze zoveel mogelijk op één dag in.

Na het multidisciplinair overleg wordt een concreet behandelplan voorgesteld aan de patiënt.

We zijn steeds laagdrempelig bereikbaar voor overleg, doorverwijzing of informatie.