Expertise

De Borstkliniek is een patiëntgericht informatiecentrum voor vrouwen en mannen met zowel goedaardige als kwaadaardige borstaandoeningen. De patiënten worden doorverwezen door huisarts, gynaecoloog of andere geneesheer-specialisten, of komen op eigen initiatief.

Snelle en hoogstaande opvang

Het doel is eenvoudig: snelle en hoogstaande service verlenen aan alle mensen die zich melden met klachten over hun borst en/of borsten, en patiënten die een borstprobleem ontdekken zo snel mogelijk een afspraak geven.

De Borstkliniek biedt:

  • Snelle opvang 
  • Aanwezigheid van ervaren deskundigen
  • Beschikbaarheid van de meest moderne apparatuur

Multidisciplinaire samenwerking

Slechts 10% van de borstaandoeningen is kwaadaardig. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, werd ervoor gekozen om de Borstkliniek niet volledig te integreren in het Oncologisch Centrum van het UZ Brussel. Gezien de impact en de frequentie van borstkanker (veruit de meest voorkomende kanker bij de vrouw) is het wel onontbeerlijk dat een Borstkliniek aanleunt bij een oncologische entiteit. Geografisch bevindt de Borstkliniek zich momenteel niet zo dicht bij het Oncologisch Centrum maar in de dagelijkse praktijk wordt er heel veel en goed samen gewerkt met de collega’s artsen en verpleegkundigen van Oncologie en Radiotherapie.