Psychologische ondersteuning

(Onco)psycholoog

De Borstkliniek wil de psychosociale noden die kanker teweegbrengt, helpen opvangen en verlichten. Elke patiënt die behandeld wordt kan een beroep doen op een (onco)psycholoog indien hij of zij dit wenst. Die kan u tijdens de ganse behandeling begeleiden.

Mindfulness training

De Borstkliniek biedt ook mindfulness training aan. Dit is een actieve training om beter met stress om te gaan en meer voldoening uit het leven te halen. De training is er voor iedereen die, hetzij als patiënt hetzij als nauwe verwant(e), met borstkanker te maken krijgt en die het volledige programma wil volgen.