Niet-heelkundige behandelingen van het hart

Percutane aortaklepvervanging (TAVI)

Percutane aortaklepvervanging (TAVI)

Via de TAVI-techniek (Transcatheter Aortic Valve Implantation) kunnen de cardiologen en hartchirurgen de aortaklep vervangen via de liesslagader. De behandeling kan alleen worden toegepast bij bepaalde vormen van aortakleplijden.

Voor de behandeling

 • De behandeling en de mogelijk verbonden risico’s worden op voorhand met u en uw familie besproken.
 • Verschillende voorbereidende onderzoeken met opname worden gepland om de haalbaarheid van de procedure en de maat van de hartklep te bepalen. Een groep van specialisten, het hartteam, beslist na zorgvuldige bespreking van de resultaten of u al dan niet in aanmerking komt. Volgende onderzoeken worden gepland:
 • Bepaalde medicatie moet tijdelijk stopgezet worden. Dit wordt vooraf in detail met de behandelende arts besproken.
 • U moet nuchter zijn wanneer u wordt opgenomen.

De behandeling

 1. U wordt volledig verdoofd.
   
 2. Via een speciale katheter wordt een biologische hartklep opgeschoven via de liesslagader tot het niveau van de zieke aortaklep.
   
 3. Op die plaats wordt vervolgens, met behulp van een ballon, de nieuwe hartklep geplaatst waarbij de zieke aortaklep zelf naar de buitenkant wordt weggedrukt.
   
 4. U wordt 5 tot 7 dagen opgenomen.

Na de behandeling

 • Gedurende drie dagen na de behandeling mag u geen bad nemen, gewicht heffen of fietsen. Douchen kan wel. Dit om de insteekplaats ter hoogte van de lies goed te laten genezen.
 • Gedurende drie maanden volgend op de behandeling moet u bijkomende bloedplaatjesremmers nemen.