Voorbeelden van primaire immuundeficiënties

Er zijn meer dan 400 primaire immuundeficiënties gekend. In dit deel worden een aantal veel voorkomende besproken:

Antilichaamdeficiënties

De meest voorkomende PID’s hebben betrekking tot problemen met de aanmaak van antilichamen. Indien deze helemaal niet worden aangemaakt, wordt er gesproken over agammaglobulinemie. Dit is eerder zeldzaam. 

Bij hypogammaglobulinemie is het aantal antilichamen verlaagd, maar niet afwezig. Vaak gaat het hierbij over IgG. Kinderen die een antilichaamdeficiëntie hebben, ondervinden problemen met infecties. 

Voorbeelden:


Problemen van de neutrofielen


Andere primaire immuundeficiënties

Hierboven werden een aantal PID’s opgesomd, maar de lijst is enorm lang. Sommige komen regelmatig voor, waar andere uiterst zeldzaam zijn. De arts zorgt er steeds voor dat u de nodige informatie ontvangt. Aarzel bij vragen niet om deze te stellen.