Genen

DNA vormt een aaneenrijging van ± drie miljard nucleotiden (ACGT in steeds wisselende combinaties van drie), die samen onze erfelijke code vormen. 

Je kan die bijna oneindige opeenvolging van letters zien als duizenden bladzijden tekst, die samen de handleiding vormen die ons tot mens maakt. In de handleiding zitten vele duizenden instructies vervat om ons te doen functioneren. Die instructies zijn onze genen.

Wat zijn genen? >