Informatie-DNA en blabla-DNA?

Een mens beschikt over ca. 23.000 genenparen, die weliswaar uit lange opeenvolgingen van codons kunnen bestaan, terwijl ons DNA een aaneenrijging is van drie miljard basen. Het mag daarom duidelijk zijn dat onze genen (onze lichaamsinstructies) vervat zitten in vele bladzijden blablatekst (of nonsens-DNA): lettergrepen die niet coderen voor een aminozuur en dus niet bijdragen aan de vorming van eiwitten. Dat betekent niet dat het geen functie zou hebben, maar de genetica is er nog maar ten dele uit welke rol het precies speelt. 

Verder bevatten zelfs onze genen nonsens-DNA, dat zich niet uitdrukt tot aminozuren. Dat noemen we de introns. De codons die zich wel uitdrukken – d.w.z. betekenisvolle codes die leiden tot de vorming van aminozuren – maken deel uit van exons. Elk gen bestaat uit verschillende exons, die onderbroken worden door (meerdere) introns.

 

Genexpressie >