Informeren

De inhoud van de opvolgingsconsultatie(s) hangt uiteraard af van de aard van het onderzoek dat u heeft ondergaan.

 • Preconceptueel onderzoek

  Is bij u of uw partner een genetische afwijking vastgesteld, dan zullen jullie verwachtingen als wensouders centraal staan. Tijdens de consultatie worden de verschillende opties met jullie besproken: natuurlijke zwangerschap in combinatie met een prenatale test, een PGT-behandeling, een vruchtbaarheidsbehandeling met donormateriaal, adoptie, kinderloos blijven, ...
 • Prenataal onderzoek 

  Bij prenataal onderzoek dat een afwijking bij de foetus te zien geeft, zal het team u zo grondig mogelijk informeren over de gevolgen van de aandoening. Na het testresultaat wordt verdere begeleiding aangeboden, zowel bij het afbreken van de zwangerschap als bij het verderzetten ervan.
 • Postnataal onderzoek

  Bij postnatale onderzoeken zijn weer andere factoren van belang. Zo kan het onderzoek uitwijzen dat de aangeboren afwijking van uw kindje niet erfelijk is, zonder dat u daarom voldoende gerustgesteld bent om een volgende zwangerschap aan te durven. Ook in die situatie kan u ondersteuning zoeken bij het team van het Centrum voor Medische Genetica (CMG), dat u kan begeleiden bij een eventuele volgende zwangerschap.
 • Voorspellend onderzoek

  Een andere situatie is die van patiënten die een voorspellende of 'predictieve' test voor een 'late onset disease' (een erfelijke ziekte die zich pas op latere leeftijd manifesteert) hebben laten uitvoeren. Tijdens die opvolgingsconsultaties proberen de medewerkers van het CMG de complexe psychologische situatie in kaart te brengen waarin u terechtgekomen bent. De test heeft misschien onzekerheid weggenomen, maar bij een slecht resultaat begint nu het proces van verwerking. U moet het een plaats geven in uw leven. Zelfs een 'goed rapport' brengt niet altijd alleen vreugde: het kan een bron zijn van schuldgevoelens tegenover familieleden die wel drager blijken te zijn. Psychologische duiding en begeleiding door een sociale ervaringsdeskundige zijn voor veel patiënten een noodzaak om met hun nieuwe realiteit te leren omgaan.

  Genetisch onderzoek kan ook uitgewezen hebben dat u erfelijk belast bent met een hoger risico op kanker. Hier focust het CMG-team op de mogelijke preventieve acties die u kan ondernemen. Ook dringt het team erop aan dat u uw familie zo goed en zo veel mogelijk op de hoogte brengt. Dat moet andere familieleden motiveren om zich ook te informeren en geeft hen de kans om zelf keuzes te maken met betrekking tot al of niet testen en tot het nemen van preventieve maatregelen

< Terug