Preventief begeleiden

Als onderzoek heeft uitgemaakt dat u drager bent van een genetisch defect, zal het team van het Centrum voor Medische Genetica (CMG) ervoor ijveren dat ook andere familieleden ingelicht worden en zich kunnen laten testen. Uiteraard kan het CMG niemand daartoe verplichten, maar het probeert in elk geval patiënten in die zin te sensibiliseren.

Eén reden daarvoor is dat voor sommige aandoeningen intussen de mogelijkheid bestaat om de overdracht naar een volgende generatie te verhinderen. Een andere is dat in bepaalde situaties 'het weten' van levensbelang kan zijn. Bijvoorbeeld bij erfelijke borstkanker. Als vrouwelijke verwanten zich laten testen en zo te weten komen of ze drager zijn van het kankergen, kan dat leiden tot een betere preventie.

< Terug