Preconceptuele genetische testing

Als u graag zwanger wilt worden, maar u maakt u zorgen over uw genetische bagage, dan kan u in het Centrum Medische Genetica (CMG) terecht voor een zogeheten preconceptuele testing. U consulteert ons dan vóór de conceptie, m.a.w. voor u probeert zwanger te worden.

Wanneer is een preconceptuele testing zeker aangewezen?

(Vermoeden van) een genetische aandoening

Zeker wanneer er in uw familie een (vermoeden van) genetische aandoening bestaat, is het belangrijk dat u ons voor de conceptie consulteert. Met de technieken en onderzoeken van vandaag kan het CMG u veel beter helpen om een gezonde baby op de wereld te zetten. Daardoor kan u bv. een eventuele abortus vermijden waartoe u mogelijk zou beslissen als een prenatale testing zou uitwijzen dat uw baby de aandoening geërfd heeft.

Herhaald miskraam

Wanneer u al meer dan eens zwanger bent geweest, maar uw zwangerschap telkens uitliep op een miskraam, kan een preconceptuele testing aangewezen zijn.  Als zich tijdens de celdeling en ontwikkeling van een foetus genetische fouten voordoen en de vrucht daardoor niet levensvatbaar is, zal het lichaam ze afstoten. Onderzoek op miskraamweefsel kan dan zeer nuttig zijn.

Herhaald miskraam kan dan ook wijzen op het bestaan van een genetische aandoening. Voor vrouwen die al herhaaldelijk een miskraam hebben gehad, bestaat binnen UZ Brussel ook een specifiek zorgtraject. In de miskraamkliniek wordt u bij kinderwens begeleid door een gespecialiseerd zorgteam. Samen met wetenschappelijke onderzoekers bekijken zij uw situatie vanuit een breder perspectief, want er bestaan natuurlijk nog andere dan genetische oorzaken voor een herhaald miskraam.