Orthopedagogen

Caroline Royaerd
Caroline Royaerd Caroline Royaerd

Caroline Royaerd

Orthopedagoog

Specialisatie

  • Kribbe - en schoolobservaties in functie van diagnostiek
  • Oudergesprekken en ouderkindgesprekken
  • Oriëntering naar scholen, instellingen en begeleidingsdiensten
  • Diagnostisch onderzoek van jonge, prematuur geboren kinderen
  • School- en huisbezoeken in functie van diagnostiek

Over Caroline Royaerd

Caroline Royeaerd studeerde af als Master in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, richting Orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent in 1983. Daarna ging ze aan de slag binnen de universiteit en werkte ze samen met een school voor buitengewoon onderwijs voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen. Sinds 1990 werkt ze in het UZ Brussel, waar ze mee aan de wieg stond van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS). Daarnaast geeft Caroline gastcolleges aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), UGent en diverse hogescholen. Ze begeleidt ook studenten met in hun thesiswerk en neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek.