Metabole en bariatrische heelkunde bij diabetes

dr. Martijn Schoneveld
dr. Martijn Schoneveld dr. Martijn Schoneveld

dr. Martijn Schoneveld

Kliniekhoofd Heelkunde
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

  • Abdominale heelkunde

Over dr. Martijn Schoneveld

Dr. Martijn Schoneveld studeerde geneeskunde in Rotterdam. Nadat hij met grote onderscheiding afstudeerde voor geneeskunde aan Erasmus Universiteit Rotterdam werkte hij in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Hij volgde een verdere opleiding in het Hopital Bracops en in het UZ Brussel. Sinds 2014 is hij werkzaam binnen de dienst Abdominale Heelkunde waarbij hij naast endoscopische heelkunde en robotchirurgie geleidelijk meer subspecialiseerde. Momenteel verricht hij onderzoek naar de gevolgen van bariatrische chirurgie op verschillende ziektes veroorzaakt door obesitas. Binnen de diabeteskliniek is hij verantwoordelijk voor de metabole en bariatrische heelkunde. Naast activiteiten voor de opleiding van assistenten chirurgie in het UZ Brussel, is hij tevens actief lid van het bestuur van Belgian Section of Upper GI Surgery en van de Belgian Group of Endoscopic Surgery.

Wetenschappelijk onderzoek

  • Intussusception of the small intestine caused by a primary melanoma? Case Reports Gastroenterology. 2012 6:15-19
  • Deep venous thrombosis and pulmonary embolism caused by an intravascular synovial sarcoma of the common femoral vein. Vascular Endovascular Surgery. 2012 46:693-695
  • Robotic repair of large Morgagni hernia in an adolescent girl. Journal of Pediatric Surgery Case reports. 2019 41:51-53
  • Transluminal removal of a giant fibrovascular polyp of the esophagus. Acta gastroenterologica Belgica. 2019
  • Robotic-assisted repair of perineal hernia after extralevator abdominoperineal resection. Techniques in Coloproctology, 2019

Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?