Type 2 diabetes

De meeste patiënten met diabetes hebben Type 2 diabetes. In België alleen hebben meer dan 600.000 mensen deze vorm van diabetes en wereldwijd is er een “epidemie” van Type 2 diabetes, vooral in de steden in groeilanden. Eén op drie patiënten in België heeft Type 2 diabetes zonder het te weten omdat in het beginstadium van de ziekte de patiënt geen klachten heeft. Regelmatige screening bij de huisarts is belangrijk om de diagnose tijdig te kunnen stellen en het risico op verwikkelingen drastisch te verminderen. In het beginstadium volstaan wijzigingen in de levensstijl, terwijl in latere stadia ook glucoseverlagende pilletjes en/of onderhuidse injecties met insuline en/of andere medicatie noodzakelijk zijn.


Oorzaken

Vandaag is nog niet geweten waarom sommige mensen Type 2 diabetes ontwikkelen en anderen niet.

Deze patiënten lopen een hoger risico om op jonge leeftijd Type 2 diabetes te ontwikkelen, soms zelfs vanaf de adolescentie. Een groot aantal vrouwen met Type 2 diabetes heeft een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes.

Naast de erfelijke en etnische risicofactoren spelen deze factoren een belangrijke rol in het ontstaan van Type 2 diabetes:

  • Oudere leeftijd
  • Overgewicht
  • Sedentair (minder actief) leven

Senioren hebben een lagere insulineproductiecapaciteit, bewegen minder en hebben een hoger risico op overgewicht. In het verleden werd daarom over ‘ouderdomsdiabetes’ gesproken.

Terug naar boven


Correcte diagnose

Bij vermoeden van Type 2 diabetes is het in eerste instantie belangrijk om de correcte diagnose van Type 2 te stellen:

Terug naar boven


Behandeling

Patiënten met Type 2 diabetes kunnen de ernst van hun diabetes en de noodzaak tot glucose verlagende pilletjes en/of onderhuidse injecties met insuline en/of andere medicatie, gedeeltelijk verminderen door:

Naast gewicht en beweging die grotendeels de insulinebehoeften bepalen, zijn er nog andere onbekende factoren die de insulineproductiecapaciteit verminderen. Door de daling van deze insulineproductiecapaciteit over de jaren, al dan niet in combinatie met meer overgewicht en sedentair leven, dient de behandeling van Type 2 diabetes regelmatig te worden aangepast. Gelukkig zijn er meer en meer soorten medicatie beschikbaar en worden er regelmatig nieuwe veel belovende medicaties en behandelingen uitgetest

In het behandelingsplan dat wordt opgesteld en bijgesteld in samenspraak met de patiënt, wordt er rekening gehouden met:

  • De leeftijd
  • Al of niet overgewicht
  • Al of niet het bestaan van hart- en vaatziekten
  • Een eventuele voorgeschiedenis van hypoglycemie

Terug naar boven


Complicaties

Vanaf de diagnose van diabetes type 2 gebeurt er een screening van de mogelijke lange termijn gevolgen van diabetes. Om complicaties te vermijden of te stabiliseren is het belangrijk dat de diabetespatiënt inzet op:

  • Een goede glucosecontrole
  • Een optimale bloeddruk en cholesterolconcentraties.
  • Hij/zij wordt ook gemotiveerd om te stoppen met roken

Terug naar boven