Expertise

De diëtist is dé specialist op het gebied van klinische voeding en nutritioneel beleid. Het doel van de klinische diëtist bestaat eruit de nutritionele status van de patiënt zo optimaal mogelijk te krijgen en/of te houden. Allerhande factoren kunnen aan de grond liggen van een verminderde nutritionele status. Eens de oorzaken gekend zijn en de diagnose bepaald is, kan er specifiek en op een bepaald domein een behandelplan worden opgestart.

Om optimaal gegevens te verzamelen betekent multidisciplinair overleg een meerwaarde. Daar worden observaties van de verschillende disciplines, zoals arts, verpleegkundige en logopediste, gedeeld en een holistisch behandelplan besproken.

Bij de begeleiding van een patiënt heeft de diëtist verschillende taken te behartigen:

  • Nagaan hoe de voedingstoestand van de patiënt is.
  • Nagaan welke voedingscomponenten de patiënt tijdens zijn verblijf nodig heeft.
  • Bekijken of bijvoeding/sondevoeding/TPN aangewezen is.
  • Educatie of advies geven wanneer de patiënt hier baat bij heeft of voedinggerelateerde vragen heeft.
  • Ondersteuning bieden bij het aanpassen van voedings- en leefgewoonten.