Ambulante zorg

De ambulante zorg is wekelijks, waarbij ook het gezin betrokken wordt via regelmatige gezinsgesprekken. Elke patiënt wordt zowel somatisch, nutritioneel als psychologisch/psychiatrisch opgevolgd.


Behandeling van het eetgedrag

 • Er wordt samen met de jongere een eetschema opgesteld
 • Er is een regelmatige aanpassing van het eetschema in functie van het al dan niet halen van de afgesproken gewichtsevolutie
 • Indien verschillende aanpassingen van het eetschema onvoldoende gewichtstoename leveren, kan er geopteerd worden voor bijvoeding (calorierijke drankjes)
 • Het herstel van het gewicht en eetpatroon gebeurt in 4 stappen met als doel het wennen aan regelmatig eten en het herstellen van het bioritme honger/verzadiging
  • Stap 1
   • Er wordt gestreefd naar 3 hoofdmaaltijden en 3 tussendoortjes
   • De maaltijden worden eenvoudig gehouden
   • Er wordt geadviseerd om op vaste tijdstippen te eten
   • De duur van de maaltijden wordt gelimiteerd
   • De maaltijden worden samen met de andere gezinsleden genomen
   • De dagelijkse vochtinname wordt bepaald (1,5-2 l/dag)
     
  • Stap 2
   • De porties worden systematisch vergroot of verkleind
   • ‘Light-producten' worden afgeschaft of ingevoerd
   • Er wordt variatie gebracht in voedingsmiddelen
     
  • Stap 3
   • Er wordt gestreefd naar ‘normaal’ eten
   • ‘Taboe-voeding’ wordt ingevoerd of verminderd
   • ‘Sociaal’ eten met vrienden en leeftijdsgenoten wordt gestimuleerd
     
  • Stap 4
   • De hoeveelheden worden zelf bepaald
   • Men komt los van het eetschema
   • De strikte tijdstippen worden versoepeld

Terug naar boven


Somatische opvolging

 • De patiënt wordt elke consultatie gewogen
 • De gewichtsevolutie en de groeicurve van de patiënt worden opgevolgd
 • Er vinden regelmatige biologische controles plaats
 • De arts stelt limieten voor minimum gewichtstoename, streefgewicht, starten bijvoeding, indicaties voor opname

Terug naar boven


Psychotherapie

In een eerste fase wordt er gewerkt rond motivatie tot verandering en wordt er vooral gefocust op het opbouwen van een therapeutische vertrouwensrelatie. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de angsten voor voeding en bijkomen en de betekenis hiervan. Verder gaan we aan de slag met de onderliggende uitlokkende en instandhoudende factoren van de eetstoornis.

Terug naar boven


Psychiatrische opvolging

De behandeling van een eetstoornis kan bemoeilijkt worden door externe en interne factoren. Om een algemeen zicht te krijgen op deze factoren, kunnen extra gesprekken met de ouders en het kind worden ingepland bij de kinder- en jeugdpsychiater. 

De kinder- en jeugdpsychiater kan ook een inschatting maken of medicatie de behandeling kan ondersteunen. Indien medicatie wordt opgestart, wordt dit door de arts verder opgevolgd. 

Terug naar boven


Gezinsbegeleiding

Er vinden regelmatig gezinsgesprekken plaats met enerzijds een psycho-educatieve functie en anderzijds een ondersteunende en bijsturende functie. Door de aanwezigheid van de eetstoornis zien we vaak een reorganisatie van het gezin. Er wordt stilgestaan bij de impact van de eetstoornis op het gezin en de rol die de verschillende gezinsleden kunnen spelen om te helpen de eetstoornis te overwinnen. 

Terug naar boven