Expertise

Het Expertisecentrum voor Volwassenen met een Ontwikkelingsstoornis (EVO) is een expertisecentrum voor diagnostiek en advies bij volwassenen met ADHD en autisme.

Het EVO behandelt volwassenen vanaf 18 jaar

  • bij wie de diagnose van een ontwikkelingsstoornis wordt vermoed
  • na doorverwijzing van een arts of hulpverlener.