Ergotherapeuten

Jessie De Cock
Jessie De Cock Jessie De Cock

Jessie De Cock

Ergotherapeut

Specialisatie

  • Cognitieve evaluatie
  • Comprehensief Geriatrisch Assessment
  • Functionele evaluatie
  • Levensstijladvies bij incontinentie
  • Onco-Geriatrie

Over Jessie De Cock

Jessie De Cock studeerde in 2011 af als ergotherapeut en behaalde in 2014 het diploma van Master in het Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie aan de VUB. Sinds 2012 is ze werkzaam in het UZ Brussel op de dienst Geriatrie. Sinds 2016 staat ze in voor de coördinatie en planning van het daghospitaal Geriatrie. Ze heeft bijzondere interesse in comprehensief geriatrisch assessment bij ouderen, de activiteiten van het dagelijks leven en welke problemen zich hierin kunnen stellen, alsook de implementatie van geriatrische adviezen. Ze neemt deel aan verschillende studies met speciale interesse in de onco-geriatrie.

Jessie De Cock is ook lid van de Special Intrest Group in Incontinence van de European Geriatric Medicine Society (EuGMS).

Wetenschappelijk onderzoek

  • Consensus document on the management of urinary incontinence in older people. Task & Finish Working Group on Urinary Incontinence European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS), European Geriatric Medicine 8 (2017) 210–15.
  • Consensus document on the detection and diagnosis of urinary incontinence in older people. Task & Finish Working Group on Urinary Incontinence European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS), European Geriatric Medicine 8 (2017) 202–9
  • De predictieve waarde van het a-ADL meetinstrument bij de conversie van Mild Cognitive Impairment (MCI) naar dementie (masterproef met promotoren prof. dr. De Vriendt en prof. dr. Gorus als promotoren)