Expertisedomeinen Geriatrie

De doelstelling van de dienst Geriatrie is de autonomie van de bejaarde patiënten te bewaren. Ons multidisciplinair team richt zich zowel op preventieve geneeskunde bij zelfredzame ouderen als op diagnose en behandeling van meerdere medische aandoeningen bij chronische zieke patiënten.

  • Geheugenkliniek

De geheugenkliniek is er voor patiënten met een milde tot matige vorm van dementie. Ons multidisciplinair team bekijkt samen met de patiënt en zijn familie mogelijkheden om de zelfstandigheid en levenskwaliteit te verbeteren of te behouden.  

  • Interne liaison

De interne liaison geriatrie helpt om geriatrische problemen op te sporen, adequaat te behandelen en verder op te volgen bij patiënten die gehospitaliseerd zijn in andere diensten van het UZ Brussel.

  • Externe liaison

De dienst Geriatrie heeft samenwerkingsovereenkomsten met meerdere woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en dagcentra. Hierdoor is de continuïteit in de behandeling na het vertrek uit het ziekenhuis verzekerd. Met het ziekenhuis Scheutbos bestaat er een speciale overeenkomst voor aansluitende revalidatie, ook in het domein van de psychogeriatrie.