Expertisedomeinen Geriatrie

De doelstelling van de dienst Geriatrie is de autonomie van de bejaarde patiënten te bewaren. Ons multidisciplinair team richt zich zowel op preventieve geneeskunde bij zelfredzame ouderen als op diagnose en behandeling van meerdere medische aandoeningen bij chronische zieke patiënten: 

 • Geheugenaandoeningen zoals dementie, ziekte van Alzheimer,…
  Bij geheugenklachten is het belangrijk dat we de ernst, de evolutie en het karakter van de geheugenklachten goed in kaart kunnen brengen. De juiste diagnose stellen is complex. In de Geheugenkliniek, ook wel Bru-BRAIN genoemd, bundelen de diensten Neurologie, Geriatrie en Psychiatrie hun expertises om voor u de best mogelijke zorg te garanderen. Bij een eerste geheugenconsultatie brengt u best iemand mee uit uw naaste omgeving.
   
 • TAVI 
  Bij een TAVI-behandeling ('Transcatheter aortic valve implantation') plaatst een cardioloog via de bloedbaan een nieuwe hartklep middels een catherisatie ter vervanging van een niet goed functionerende aortaklep. Bij de selectie van patiënten voor deze procedure is de geriater betrokken om de totale patiënt, voor wat betreft co-morbiditeit, in kaart te brengen en te beoordelen. 
   
 • Osteoporose 
  Osteoporose of botontkalking is een veel voorkomend aandoening die veroorzaakt wordt door een achteruitgang van de kwaliteit van het skelet. Dit kan ertoe leiden dat er bij een zeer gering trauma een fractuur optreedt van een arm, been of één of meerdere wervels. Dit leidt vaak tot een hospitalisatie. De onderliggende aandoening kan uitgezocht worden met aanvullend labo-onderzoek en beeldvorming, o.a. gebruikmakend van een botdensitometrie. Op de dienst Geriatrie kan de individuele patiënt met osteoporose behandeld worden met medicatie, o.a. met een jaarlijkse toediening van zolidroninezuur.