Behandeling 

Bij achteruitgang van de functies van de hersenen kunnen geneesmiddelen gebruikt worden die de achteruitgang kunnen vertragen dan wel tot stilstand kunnen brengen

De keuze voor deze middelen wordt bepaald door de neuroloog en/of geriater.